Gallery
Welkom bij Dreumel

Geen Carnaval in West Maas en Waal

Deze week hebben de Gemeente West Maas & Waal en de negen aanwezige Carnavalsverenigingen uit deze gemeente besloten ook dit jaar Carnaval in normale vorm niet door te laten gaan. We hebben met dit besluit tot het laatste moment geworsteld, het valt ons allemaal erg zwaar. Het Carnaval vieren met de liefhebbers uit de gemeenschap is voor vele een hoogtepunt in het jaar. Maar onze gezondheid staat voorop, daar valt niet over te twisten.
 
Dit wil niet zeggen dat er helemaal niets te doen is rondom Carnaval. De verenigingen gaan bekijken wat ze binnen de mogelijkheden van de huidige RIVM-maatregelen kunnen organiseren. Wij adviseren Carnaval vierend West Maas & Waal dan ook de media goed in de gaten te houden. We blijven hopen op de steun uit de gemeenschap die wij allen zo hard nodig hebben. Alleen op die manier kunnen we in de toekomst, samen met jullie weer gezellige activiteiten ontplooien. Wij beloven dat er ludieke acties op touw worden gezet en dat jullie van ons blijven horen!
 
Voor nu willen wij iedereen veel gezondheid toewensen en wij hopen jullie in grote getalen bij Carnaval 2023 te verwelkomen!
 

We hebben jullie gemist!

Carnaval 2020 en daarna heel lang niets.

Maar we hebben niet stil gezeten. Net als vele andere verenigingen kregen we het bericht dat Zaal het Centrum niet langer de plek zal zijn waar wij onze activiteiten kunnen organiseren. Een begrijpelijk besluit wat wij respecteren. De goede herinneringen aan de prinsverkiezingen, de pronkzittingen en carnaval in zaal ´t Centrum zullen we koesteren.

We hebben in goed overleg met het bestuur van D´n Hoender en met Leon en Bianca van café d´n Hoender op de achtergrond veel werk verricht om carnaval 2022 op de kaart te gaan zetten. We voelen ons welkom in d´n Hoender en zien nieuwe kansen om er met alle Schutlakers en Schutlakerinnekes een mooi feest van maken. 

In de maand september bestaat carnavalsvereniging ´t Schutlaken 55 jaar. Een feest zat er helaas niet in.  In plaats daarvan gaan we alles op alles zetten om carnaval 2022 spraakmakender en grootser dan ooit te maken. We bereiden een heel mooi programma voor. Kosten noch moeite worden gespaard. 

Op zaterdag 6 november is de aftrap. Dan organiseren wij een feestavond waarbij tevens de nieuwe prins zal worden bekend gemaakt.

Wij hebben er goede hoop op dat, gelet op de laatste corona-ontwikkelingen, dit feest door kan gaan. 

Wie gaat Martijn d´n Urste opvolgen? Altijd een spannend moment en waarvoor wij een mooie presentatie zullen voorbereiden 

Tijdens deze feestavond heeft u de kans om te komen kijken hoe wij d´n Hoender omtoveren in een feestpaleis. Een voorproefje voor carnaval en dat wil je niet missen. 

Op zondag 7 november zal dan vervolgens de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses gekozen worden. Dan zullen de opvolgers van prins Noud d´n Urste en prinses Elke d´n Urste bekend worden. 

Daarnaast zullen we deze middag voor het eerst een Prinsreceptie organiseren. Iedereen in Dreumel, alle verenigingen, alle vriendengroepen en carnavalsgroepen en zeker ook familie en vrienden van de prins, ja iedereen is welkom om dan de nieuwe prins van ´t Schutlaken te feliciteren. 

Onze dansgarde is wel doorgegaan met het oefenen voor nieuwe dansen. En eindelijk is het dan zo ver dat ze weer eens kunnen optreden in dit prinsverkiezingsweekend. Wij zijn heel benieuwd en kunnen haast niet wachten!

Kortom… noteer 6 en 7 november 2021 in uw agenda. De aftrap voor carnaval 2022. Zorg dat je erbij bent. 

Volg de verdere informatie op dit weekblad en op onze website www.schutlaken.nl en op de social media. 

‘t Schutlaken verhuist residentie

Carnaval 2.0 
 
Sinds jaar en dag vierde cv ´t Schutlaken carnaval in haar residentie, Zaal ’t Centrum. In februari ontving ’t Schutlaken het bericht dat uitbaters Jan en Mariëlle Bouman een andere koers gaan varen en hun focus meer gaan leggen op de brasserie. ´t Schutlaken moest op zoek naar een alternatief.
 
Al snel werden er verkennende gesprekken opgestart met het bestuur van MFA d´n Hoender. 
 
Vrijwel vanaf het begin namen ook de Bianca en Leon Voss, van Café d´n Hoender, deel aan deze gesprekken. De intentie werd uitgesproken om gezamenlijk als 3 partijen van carnaval 2.0 in Dreumel een succes te maken. 
 
Voorzitter Anja van Wezel van cv ’t Schutlaken voelde vooral een warm welkom van zowel het bestuur van d´n Hoender als van Bianca en Leon. “Vanaf het begin merkten we zeer positieve grondhouding bij beide partijen, dat gaf vertrouwen om er samen iets van te maken.” 
 
Ook voor MFA d´n Hoender biedt dit de kans om meer inhoud te gaan geven aan de doelstellingen. Voorzitter Bert Kooijmans benoemt de mogelijkheden die zich nu aandienen om alsnog aan MFA d’n Hoender de gewenste inhoud te kunnen geven, namelijk dorpshart van Dreumel. Nu meer verenigingen in Dreumel de weg vinden naar het MFA zal dit zeker de sociale samenhang en het gemeenschapsgevoel in het dorp Dreumel bevorderen. 
 
Zowel ´t Schutlaken als het bestuur van MFA d´n Hoender zien dat het Café d´n Hoender er alles aan zal doen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met veel enthousiasme pakken Bianca en Leon hun nieuwe rol op.
 
Secretaris Harold van der Heide van ´t Schutlaken vult nog aan: “Het bestuur van ´t Schutlaken kan volmondig ja zeggen tegen de samenwerking omdat zij zich gesteund voelt door haar leden. ´t Schutlaken ziet het als een nieuwe kans. De leden gaven ons mee om carnaval in 2022 goed op de kaart te gaan zetten. Dat gaan we dan ook doen. We gaan er een mooi feest van maken, met een goed programma en met artiesten die vele mensen op de been gaan brengen.”
 
Op dinsdag 20 juli werden de maanden van voorbereidingen afgesloten met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Om te beginnen gaan de drie partijen de overeenkomst aan voor de komende 5 jaar. De drie partijen, MFA d´n Hoender, Café d´n Hoender en cv ´t Schutlaken zetten carnaval in Dreumel weer in de steigers!

Carnavalsoptochten 2021 gaan niet door

In verband met de coronamaatregelen zijn de carnavalsverenigingen van West Maas en Waal en Druten bij elkaar geweest over wat te doen met de optochten in 2021.

Gezien de coronaregels en mogelijke aanscherping hiervan, is het niet te verwachten dat de situatie snel zal verbeteren. Het besmettingsgevaar van het coronavirus brengt een te groot gezondheidsrisico met zich mee voor zowel bezoekers als deelnemers. Om eventuele bouwers geen onnodig risico te laten lopen, vinden we het niet verantwoord om in februari een eventuele optocht te organiseren. Daarom besluiten we nu al dat de optochten in beide gemeenten in géén geval door zullen gaan. Over andere carnavalsactiviteiten zijn de verenigingen het in de basis wel eens, dat met de huidige regelgeving, carnaval niet normaal gevierd kan worden. Wat ze daarover definitief zullen besluiten, laten de verenigingen later nog weten.

We vinden het jammer dat de optochten volgend jaar niet plaats kunnen vinden. Echter de gezondheid staat altijd voorop.

't Schutlaken huldigt de oudste en jongste inwoner van Dreumel

’t Schutlaken huldigt oudste en jongste inwoner 

Dinsdag 25 februari jl. is tijdens de carnavalsochtend in zorgcentrum St. Barbara de oudste inwoonster van Dreumel gehuldigd door Prins Martijn d’n Urste en Adjudant Tom. Voor het derde jaar is dit mevrouw Van den Boom-van Leur. Zij is 98 jaar. De jongste inwoner, geboren op de mooie datum 20-02-2020, was nog te klein om te komen. Dit is Oscar van den Boogaard. De Prins heeft hem thuis gehuldigd. Oscar is de zoon van Pieter van den Boogaard en Ellen van Rhijn.
Ook is deze middag voor het eerst het “zonnetje van Barbara” gekozen. Een eretitel voor iemand die heel verdienstelijk is voor de gemeenschap. Deze eretitel is gegeven aan Riet Gerritsen-Lamers. Zij heeft zich 33 jaar ingezet voor de Dreumelse gemeenschap en ook in het bijzonder bij Zorgcentrum St. Barbara. Het was een hele gezellige ochtend waar de bewoners zichtbaar genoten hebben.

 

Reut afgelast

Beste Carnavalvierders,

Zojuist is de beslissing genomen, samen met de gemeente om de optocht in Dreumel af te lassen. We vinden dit heel erg jammer voor alle deelnemers. Veiligheid staat voorop. Ondanks dit vervelende bericht wensen we jullie toch een fijne Carnaval. 

Bestuur en optochtcommissie c.v. 't Schutlaken 

Extra voorwaarden Reut van Dreumel

Aan alle deelnemers Reut van Dreumel

De optocht gaat (voorlopig) in Dreumel door maar we willen iedereen wijzen op de volgende punten:

1. Wij houden (net als jullie) de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten
2. Wij zullen deelnemers met wagens/trekkarren met een hoogte van 5 meter of meer vanaf het wegdek niet toelaten in de optocht. Het is voor jullie eigen veiligheid ook niet raadzaam om de weg op te gaan. Is ook het advies van gemeente en veiligheidsregio.
3. Let goed op alle losse onderdelen op de wagen, maak deze met behulp van spanbanden goed vast.
4. Als de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven, zullen we wagens of deelnemers uit de optocht halen om onveilige situaties te voorkomen.
5. Als de vergunningverlener of de weersomstandigheden daarom vragen zal misschien zelfs kort voor de start van de optocht alsnog besloten kunnen worden om deze niet door te laten gaan. Hou daarom de website van Optochten Maas en Waal en Social Media goed in de gaten.
6. Langs de route is het bij windkracht 6 of meer niet toegestaan om party-tenten of andere overkappingen langs de weg te zetten. Denk aan uw en onze veiligheid.

We hopen dat de optocht gewoon door kan gaan en dat we met elkaar een veilige, mooie en gezellige reut van Dreumel gaan beleven.

Verdienstelijk Dreumelnaar 2020

Op zondag 2 februari hebben we in een overvolle zaal bij 't Centrum tijdens de Seniorenmiddag de Verdienstelijk Dreumelnaar gekozen.
Dit jaar is deze titel gegeven aan Samenredzaamheid. Een vereniging die zich inzet voor jong en oud in Dreumel. Je kunt ze benaderen voor een klusje, boodschappen doen, vervoer. Ook organiseren ze diverse activiteiten in hun eigen ontmoetingsruimte: Ons Plekske. Jacobijn Olthof, voorzitter, nam de onderscheiding in ontvangst. In haar dankwoord bedankte ze alle vrijwilligers, die dit mogelijk maken. Zij zijn Samenredzaamheid!!

We waren er even tussenuit

Beste Schutlakers en Schutlakerinnekes,

We waren er even tussenuit, maar we zijn er weer!!
Inmiddels hebben we een nieuwe hofhouding die over het Schutlakenrijk zullen heersen tijdens carnaval 2020!

Prins Martijn d'n Urste, Adjudant Tom, Jeugdprins Noud d'n Urste en Jeugdprinses Elke d'n Urste zullen dit jaar voorop gaan in de polonaise. 

Op de website kunnen jullie het programma van de komende carnaval zien!

Wij wensen iedereen een gezellige carnaval toe. 


De hofhouding van 2019 is bekend

Op de toepasselijke datum 11 november 2018 is de nieuwe hofhouding van c.v. 't Schutlaken gekozen in onze residentie 't Centrum te Dreumel.

Deze bestaat uit: Jeugdprins Colin den Ende (Colin vd Ende), Jeugdprinses Haffy d'n Urste (Indy Hafmans), Prins Bart d'n Urste (Bart Kuypers) en Adjudant Therry (Therry van den Boom).

Tevens is deze middag ook een wisseling geweest in de samenstelling van de Raad van Elf en Senatorenraad. Ben van Hoogdalem en Raymond Verbruggen hebben de Raad van Elf verlaten en zijn toegetreden tot de Senatorenraad. De Raad van Elf is versterkt met 3 nieuwe leden: (ex-prins) Tom Driessen, Therry van den Boom en Jan van den Oever.
Ook heeft de vereniging weer een drankmeester, Erik IJmker. Hij zal zorgen dat de keeltjes van onze leden gesmeerd blijven. 

Foto's carnaval 2018 op facebook

Het zit er weer op! We kunnen terug kijken op 4 geweldige carnavalsdagen. Dit was niet gelukt door jullie allemaal. 
Om nog na te kunnen genieten van dit geweldige feest met Prins Tom d'n Urste aan het roer, samen met Adjudant Jos, Jeugdprins Sjors II en Jeugdprinses Eefke d'n Enigste X zijn de foto's te zien op onze facebookpagina.

https://www.facebook.com/Cv-t-Schutlaken-1044726438973645/

 

't Schutlaken huldigt de oudste en jongste inwoner van Dreumel

Vanochtend heeft c.v. ’t Schutlaken een bezoek gebracht aan Zorgcentrum St. Barbara. 

Tijdens deze gezellige ochtend heeft Prins Tom d’n Urste samen met Jeugdprins Sjors II en Jeugdprinses Eefke d’n Engiste X de oudste en jongste inwoner van Dreumel gehuldigd. De oudste inwoonster, mevrouw Van den Boom-van Leur is 96 jaar en woont nog altijd zelfstandig. Dit jaar is zij voor het eerst de oudste inwoonster van Dreumel. De jongste inwoner is dit jaar Stef Faber, geboren op 25 januari 2018.

 

Henk van Coolwijk gekozen tot Verdienstelijk Dreumelnaar

Vanmiddag is in een volle zaal bij de Seniorenmiddag Henk van Coolwijk gezkozen tot Verdienstelijk Dreumelnaar. Henk legt alle activiteiten in Dreumel en omgeving vast met zijn fotocamera. Tevens is Henk actief en verdienstelijk binnen de katholieke parochie. c.v. 't Schutlaken sluit hiermee een geweldig mooi pronkzittingsweekend af met artiesten van eigen bodem waar we enorm trots op zijn. 

 

Carnaval bij Extra FM

Zaterdag 03 februari 2018 gaat het gebeuren!

Het leukste carnavalsprogramma op de radio bij EXTRA FM.
Het programma is te horen en te zien van 13.00 tot 18.00 uur en te ontvangen via Extra FM. In de ether via 107.2 FM en te zien via de stream van onze Facebookpagina arnorenedoordraai

't Schutlaken is LIVE in de uitzending om 13.45 uur.
De gehele uitzending wordt dinsdag 13 februari van 19.00 tot 24.00 uur herhaald bij Extra FM.

Ook te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=9xjEzbQbluo

 

Opgave Jeugdreut en Reut van Dreumel

Inschrijven Grote Reut en Jeugd Reut van Dreumel en overige optochten in de regio.

Vanaf 15 december is het weer mogelijk voor carnavalsgroepen en individuelen om in te schrijven voor het deelnemen aan de optochten in onze feestvierende regio! In Maasbommel, Puiflijk, Deest, Horssen, Druten, Alphen, Afferden, Dreumel, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en uiteraard de Maas & Waal reut kan ieder zich weer van zijn of haar creatiefste kant laten zien

Inschrijven is mogelijk via www.optochtenmaasenwaal.nl. Hier kunt u ook het rooster en het reglement terug vinden. Inschrijven is mogelijk tot en met 15 januari 2018.
Afhalen van de nummers staat gepland op woensdag 31 januari 2018, vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis te Druten.

Wil men inschrijven voor alleen de reut in Dreumel dan kan dit tot en met zondag 4 februari 2018 bij Willy van Wezel.

Jeugd Reut van Dreumel op vrijdag 9 februari.

Alle Dreumelse kinderen t/m 14 jaar mogen meedoen aan de jeugdreut van Dreumel.
Kinderen die alleen lopen hoeven zich niet in te schrijven.|
Loopgroepen (groepen vanaf 3 personen) en wagens dienen zich wel voor de jeugdreut in te schrijven. Dit kan bij Willy van Wezel. Inschrijven kan tot en met zondag 4 februari 2018. Geef  ook even aan als je op zondag met de grote reut mee wilt doen.

Voor het inschrijven van zowel de jeugdreut als de grote reut hebben we de volgende gegevens nodig:

-        Naam, adres en telefoonnummer van  de contactpersoon
-        Naam van de groep|
-        Onderwerp
-        Leeftijd van de deelnemers (opgeven minimum en maximum leeftijd)
-        Categorie  (wagen, loopgroep of individueel)

Stuur een mailtje met de volgende gegevens naar reut@schutlaken.nl

Je kunt ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren op Lageweg 7.

 

Nog tot slot, vanwege de steeds hoger wordende kosten voor het organiseren van de grote reut zijn ook wij genoodzaakt om inschrijfgeld te gaan vragen. Het inschrijfgeld voor deelname aan de grote reut in Dreumel bedraagt € 11,- voor wagens en € 5,- voor loopgroepen (met meer dan 3 personen).

Hofhouding 2017 is gekozen

Op zondag 19 november jl. is tijdens een druk bezochte en gezellig middag de nieuwe hofhouding gekozen voor Carnaval 2018!

Jeugdprins Sjors II en Jeugdprinses Eefke de Enigste X zullen bij het jeugdcarnaval voorop lopen.
Prins Tom d'n Urste en Adjudant Jos zullen bij de volwassenen de polonaise op gang brengen.

Huldiging oudste en jongste inwoners

Deze ochtend heeft onze vereniging een bezoek gebracht aan Zorgcentrum St. Barbara. Een hele gezellige ochtend waar we ook de oudste en jongste inwoners gehuldigd hebben De oudste inwoonster, Mien van Wijk-Gerritsen, is met een leeftijd van 102 jaar voor de 4e keer gehuldigd. De jonste inwoonster is Vera Donkers, geboren op 17 februari 2017. Een heel bijzonder leeftijdsverschil waar we als vereniging erg trots op zijn.

Opgeven voor Jeugdreut en Reut van Dreumel

Inschrijven Grote Reut en Jeugd Reut van Dreumel en overige optochten in de regio.

 

 

Inschrijven via de site www.optochtenmaasenwaal.nl is niet meer mogelijk.

Afhalen van de nummers staat gepland op woensdag 15 februari 2017, vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis te Beneden Leeuwen

Wil men inschrijven voor alleen de reut in Dreumel dan kan dit tot en met vrijdag 24 februari 2017 bij Willy van Wezel.

 

Jeugd Reut van Dreumel op vrijdag 24 februari.

Alle Dreumelse kinderen t/m 14 jaar mogen meedoen aan de jeugdreut van Dreumel.

Kinderen die alleen lopen hoeven zich niet in te schrijven.

Loopgroepen (groepen vanaf 3 personen) en wagens dienen zich wel voor de jeugdreut in te schrijven. Dit kan bij Willy van Wezel. Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 februari 2017. Geef  ook even aan als je op zondag met de grote reut mee wilt doen.

 

Voor het inschrijven van zowel de jeugdreut als de grote reut hebben we de volgende gegevens nodig:

-        Naam, adres en telefoonnummer van  de contactpersoon

-        Naam van de groep

-        Onderwerp

-        Leeftijd van de deelnemers (opgeven minimum en maximum leeftijd)

-        Categorie  (wagen, loopgroep of individueel)

Stuur een mailtje met de volgende gegevens naar reut@schutlaken.nl

Je kunt ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren op Lageweg 7.

Verdienstelijk Dreumelnaar 2017

Vanmiddag is in een volle zaal de Verdienstelijk Dreumelnaar 2017 bekend gemaakt. Dit jaar is deze eer toegekend aan het Oranjecomité Dreumel.
Zij zijn niet weg te denken uit de Dreumelse samenleving. Jaarlijks organiseren zij de dodenherdenking, Gein op het Plein, Kinderoptocht met Koningsdag, Halloween lampionnenoptocht.
Proficiat en wij hopen dat jullie nog vele jaren mooie activiteiten voor ons mooie Dreumel blijven organiseren.

Verdienstelijk Dreumelnaar 2017

Vanmiddag is in een volle zaal de Verdienstelijk Dreumelnaar 2017 bekend gemaakt. Dit jaar is deze eer toegekend aan het Oranje Comité.
Zij zijn niet weg te denken uit de Dreumelse samenleving. Jaarlijks organiseren zij de dodenherdenking, Gein op het Plein, Kinderoptocht met Koningsdag, Halloween lampionnenoptocht.
Proficiat en wij hopen dat jullie nog vele jaren mooie activiteiten voor ons mooie Dreumel blijven organiseren.

Pronkzittingen komen eraan!

Nog een paar nachtjes slapen en dan gaan we weer genieten van de Pronkzitting en Seniorenmiddag!
Wij hebben er al enorm veel zin in. Wilt u ook genieten van een avondvullend en gezellige avond, koop dan nog snel een kaartje. Voor vrijdagavond zijn nog een paar kaartjes beschikbaar.

Bent u 60 jaar of ouder? Dan bent u van harte welkom op zondagmiddag. Tijdens deze middag wordt ook de verdienstelijk Dreumelnaar bekend gemaakt. Om er zeker van te zijn dat er een stoel voor u klaar staat, kunt u uw aanwezigheid opgeven via pronkzitting@schutlkane.nl of telefonisch bij Willy van Wezel  (0487-572556). De entree voor deze middag is gratis.

Wij hopen u op één van de dagen komend weekend te zien!

Nieuwe hofhouding 2017 is bekend!

Zondag 20 november was het weer spanning alom in zaal ’t Centrum te Dreumel. Prins Rick d’n Urste met Adjudant Jos en Jeugdprins Bart en Jeugdprinses Daphne zijn ontdaan van hun versierselen en hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe hofhouding. Na de leuke optredens van de jeugdkandidaten zijn Jeugdprins Melvin d’n Urste en Jeugdprinses Steffie 2.0 gekozen tot het nieuwe prinsenpaar. Samen met de jeugdraad gaan ze er een te gek carnavalsjaar van maken. Daarna was de onthulling van de grote prins. Gedurende de 3 spelrondes van het TV programma “Zullen we een spelletje doen” werd er stukje voor stukje de foto van de nieuwe prins onthuld. Zijn eigen vrouw mocht het laatste verlossende stukje weghalen van de foto en kwam Prins Therry d’n Urste tevoorschijn. Therry van den Boom is een echte Dreumelnaar van 44 jaar oud en werkzaam bij een hovenier, getrouwd met Jolanda en heeft 2 kinderen, Anne en Harm. Hij heeft Harold van der Heide als Adjudant gekozen om hem te ondersteunen deze carnaval. Een mooie hofhouding waar we Carnaval 2017 in het Schutlakenrijk weer tot één groot feest van gaan maken.

3e hint Prinsverkiezing

Beste Schutlakers en Schutlakerinnekes,

 

We hebben al diverse namen gehoord en gelezen wie de opvolger van Prins Rick zou kunnen zijn. Nog maar een paar dagen en het is officieel bekend en zullen de hints op z’n plek vallen (of niet….)

 

Zondag 20 november a.s. om 14.11 uur gaat het gebeuren!

 

We starten deze middag met de jeugdprins(es) verkiezing en uiteraard zullen ons dansgardes deze middag weer hun geweldige danskunsten laten zien.

Maar jullie zitten vast met smart te wachten op de 3
e hint die ons naar de kersverse prins leidt. Ga er goed voor zitten:

 

Prins Carnaval 2017 bevindt zich al jaren in prinselijke sferen
en veel mensen zouden graag in zijn schaduw staan!!


Kloppen jullie gedachten nog steeds?

 

Na de prinsonthulling en de receptie start de verkoop voor de Pronkzitting. Dit jaar kosten de kaartjes
€ 8,50 per stuk en mogen er 6 kaartjes per persoon gekocht worden.   

 

Deze middag wordt muzikaal ondersteunt door Meevents. Samen met hen gaan we er zondag a.s. weer een gezellige middag van maken.
U komt toch ook!!

2e hint is bekend

Het is vandaag de 11e van de 11e!! Laat de Carnaval maar komen...... Wij zijn er klaar voor!!
De tweede hint die ons moet leiden naar de nieuwe heerser van 't Schutlaken is bekend gemaakt.

De opvolger van Prins Rick was jaren nuchter,
maar heeft wel een heel kleurrijk leven!!

Weten jullie naar wie dit moet leiden???

Kom allemaal op 20 november naar 't Centrum en wees getuige van de onthulling.
Tevens worden deze middag ook de Jeugdprins en Jeugdprinses bekende gemaakt.

De muzikale ondersteuning deze middag is in handen van Meevents. Zij zullen er samen met ons voor zorgen dat het weer een gezellige middag wordt.

Tevens start deze middag de verkoop van de pronkzittingen (3 en 4 februari). Kaarten kosten € 8,50 per stuk.

Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 20 november a.s. vanaf 14.11 uur.

Prinsverkiezing 20 november

Beste Schutlakers en Schutlakerinnekes, 

Zondag 20 november a.s. is het weer zover!! De Hofhouding van  c.v. ’t Schutlaken wordt weer vernieuwd….

Maar wie o wie worden de opvolgers van Jeugdprins Bart, Jeugdprinses Daphne, de nieuwe jeugdraad!

En dan het grootste geheim van Dreumel….. Wie gaat Prins Rick opvolgen als Prins van ’t Schutlakenrijk.

De middag start om 14.11 uur met de jeugdverkiezing. Woon je in Dreumel en zit je in groep 8 (van welke school dan ook in Maas en Waal),  meld jullie aan als Jeugdprins, Jeugdprinses of Raadslid!!

Daarna zal Prins Rick zijn prinsenveren inleveren en volgt de onthulling van de nieuwe Prins 2017.
Zijn jullie ook zo benieuwd? Om jullie een beetje op weg te helpen volgende er de komende weken een paar hints, zoals jullie al jaren van ons gewend zijn. Hier volgt de eerste hint:

De nieuwe prins is fan van Nick én Simon en viert dit jaar zijn eigen jubileum!! 

Tevens start deze middag de verkoop voor de Pronkzitting. Dit jaar kosten de kaartjes € 8,50 per stuk en mogen er 6 kaartjes per persoon gekocht worden.   

Wij hopen jullie te zien op 20 november bij zaal ’t Centrum.

Prijswinnaars Reut van Dreumel

Hierbij de uitslagen van de Reut van Dreumel.

Heb je prijs, maar deze nog niet in ontvangst kunnen nemen, stuur dan een mail naar info@schutlaken.nl met je naam en telefoonnummer.
We zullen dan contact met je opnemen om een afspraak te maken.

Alle prijswinnaars: Proficiat met je prijs!!
Heb je geen prijs.... houd moed, wellicht dat het volgend jaar wel lukt!

Huldiging Oudste/Jongste

Vanmorgen hebben Prins Rick, Jeugdprins Bart en Jeugdprinses Daphne de oudste inwoonster, Mevrouw Mientje van Wijk en de jongste inwoner, Aron de Haas, gehuldigd bij zorgcentrum St. Barbara.
Dit blijft altijd een bijzonder moment. Aron, zoon van Jasper en Esther de Haas uit de Oude Maasdijk, is geboren op 26 januari van dit jaar. Mientje van Wijk is 1 januari jl. maarl liefst 101 jaar geworden!

Huldiging Oudste/Jongste

Vanmorgen hebben Prins Rick, Jeugdprins Bart en Jeugdprinses Daphne de oudste inwoonster, Mevrouw Mientje van Wijk en de jongste inwoner, Aron de Haas, gehuldigd bij zorgcentrum St. Barbara.
Dit blijft altijd een bijzonder moment. Aron, zoon van Jasper en Esther de Haas uit de Oude Maasdijk, is geboren op 26 januari van dit jaar. Mientje van Wijk is 1 januari jl. maarl liefst 101 jaar geworden!

Verdienstelijk Dreumelnaar 2016

Op de jaarlijks drukbezochte Seniorenmiddag is dit jaar Erik Peters benoemd tot Verdienstelijk Dreumelnaar 2016!!
Erik is al jaren lid van Toneelvereniging Durvuttis en heeft al menig rol vertolkt. Tevens is hij al 24 jaar lid van de Vrijwillige Brandweer, geeft hij BHV-les als brandinstructeur op diverse locaties binnen en buiten Dreumel. Hij is al 8 jaar voorzitter van onze mooie vereniging 't Schutlaken.
 
Erik Proficiat!!
 

Aanmelden Jeugdreut en Reut van Dreumel

Inschrijven Grote Reut en Jeugd Reut van Dreumel.

Inschrijven via de site www.optochtenmaasenwaal.nl is niet meer mogelijk
Wil men inschrijven voor alleen de reut in Dreumel dan kan dit tot en met 5 februari bij Willy van Wezel.

Jeugd Reut van Dreumel op vrijdag 5 februari.

Alle Dreumelse kinderen tot 14 jaar mogen meedoen aan de jeugdreut van Dreumel. Kinderen die alleen lopen hoeven zich niet in te schrijven. Loopgroepen (groepen vanaf 3 personen) en wagens dienen zich wel voor de jeugdreut in te schrijven. Dit kan bij

Willy van Wezel. Inschrijven kan tot en met dinsdag 2 februari 2016 18:00 uur. Geef  ook even aan als je op zondag met de grote reut mee wilt doen.

Voor het inschrijven van zowel de jeugdreut als de grote reut hebben we de volgende gegevens nodig:

-        Naam, adres en telefoonnummer van  de contactpersoon
-        Naam van de groep
-        Onderwerp
-        Leeftijd van de deelnemers (opgeven minimum en maximum leeftijd)
-        Categorie  (wagen, loopgroep of individueel)

Stuur een mailtje met de volgende gegevens naar reut@schutlaken.nl
Je kunt ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren op Lageweg 7.

Afhalen van nummers jeugdreut en grote reut:

De deelnemers die zich hebben ingeschreven bij Willy van Wezel kunnen hun nummer afhalen
-        voor de jeugdreut op dinsdagavond 2 februari tussen 19:00 en 18:00 uur op Lageweg 7.
-        voor de grote reut op zaterdag 6 februari tussen 10:00 en 12:00 uur op Lageweg 7.

Vernieuwing Carnavalsmaandag

Carnavalsgroep MoiZatDreumel en c.v. 't Schutlaken vernieuwe Carnavalsmaandag!!
Het beloofd een leuke, interactieve en gezellige middag te worden.

Wij hopen u allemaal te zien op maandag 8 februari a.s. bij 't Centrum te Dreumel (en uiteraard ook op andere dagen met de Carnaval) .

Hofhouding 2016 bekend

In een volle zaal bij 't Centrum is vanmiddag de hofhouding van 2016 bekend gemaakt.
Bij de jeugd is gekozen: Jeugdprins Bart d'n Lolligste (Bart Meerveld) en Jeugdprinses Daphne d'n Enigste (Daphne Lemmers).
De grote heerser van 't Schutlakenrijk is komend jaar Prins Rick d'n Urste (Rick van Uden) en Adjudant Jos (Jos Jansen).

't Schutlaken feliciteert hen van harte en wenst ze een heel gezellig carnavalsjaar toe.


Deze middag is ook de voorverkoop van de Pronkzitting van start gegaan, die op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari 2016 gehouden worden.
De Zaterdag is UITVERKOCHT. Kaartjes voor vrijdag zijn vanaf dinsdag te koop bij Bloembinderij Creatief en kosten € 7,50 per stuk. 

 

 

Wie wordt de nieuwe Prins?

Nog maar 1 nachtje slapen......

Wie o Wie worden de nieuwe heersers over het Schutlakenrijk???? Morgen maken we bekend wie de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en grote prins worden.
Zijn jullie ook zo benieuwd? Of hebben jullie de hints weten te ontcijferen en weten jullie wie morgen in Prinsen-kostuum op het podium verschijnt.

Mocht je de hints nog een keer willen bestuderen, hier komen ze nog een keer:

- Zal deze Prins op zondagmiddag 22 november a.s. aanschuiven of niet..... In ieder geval kun je met deze dokter goed schik maken.

- Staat er iets lekkers op het menu voor de nieuwe prins, ja of nee?....... Hij is namelijk wel flink met de lijmpot in de weer

- Zal dit familielid het smaken of niet..... ook met "oud en nieuw" is hij volop aanwezig. 

  

11 van de 11e

De 11e van de 11e is weer gepasseerd, dus het nieuwe carnavalsjaar is van start!!

Prins Ron d'n Urste mag nog maar heel even regeren over 't Schutlakenrijk, op zondag 22 november a.s. zal hij zijn scepter overdragen aan een nieuwe Prins. Wie dan? Dat is nog geheim!!!
Op deze middag zal er een nieuwe jeugdrpins, jeugdprins met hun Raad van Elf gekozen worden. De verkiezing van de jeugd is dit jaar anders van opzet. Voor de verkiezing worden sollicitatiegesprekken gehouden voor een met zorg geselecteerde commissie. 
Ook zullen er op deze middag 2 nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden en wordt de nieuwe Prins van 't Schutlakenrijk 2016 bekend gemaakt.

LET OP: deze middag start ook de verkoop van de Pronkzitting die op 22 en 23 januari 2016 gehouden zal worden. Door de nieuwe indeling van zaal 't Centrum zijn er minder kaartjes beschikbaar dan andere jaren. Dus..... wees op tijd, want op=op!!

Brief aan jeugd voor jeugdverkiezing

Aan de leerlingen van groep 8 en ouders/verzorgers.

 

We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor het carnaval van 2016.

 

Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek naar een leuke en spontane jeugdprins(es)

en raad van elf.

Om alle leerlingen een zo eerlijk mogelijke kans te geven hebben we een commissie in het leven geroepen die de kandidaat jeugdprins en prinses gaat beoordelen.

In tegenstelling tot afgelopen jaren hoeven zij geen presentatie/stukje te houden maar worden ze uitgenodigd voor een gesprek met de jeugd commissie.

 

Willen jullie rekening houden met de volgende data:

 

Vrijdag                13 november vanaf 16.00 uur (eerste gesprekken jeugdprins(es))

                              (brief met locatie en tijd volgt)

Maandag            16 november vanaf 16.00 uur (tweede ronde gesprekken jeugdprins(es))

Zondag               22 november bekend maken prinsen paar en raad van elf (T’CENTRUM)

Zondag               13 december foto’s maken DUN BULKER.

Vrijdag                5 februari t/m dinsdag 9 februari.

 

Rest van het programma volgt nog.

 

Lijkt het je vet cool om prins of prinses te worden of wil je plaats nemen in de raad van elf:

 

Meldt je dan aan voor maandag 9 november 15.30 uur door middel van onderstaand strookje.

Deze kun je inleveren in de doos bij het kantoor van juffrouw Truus of bij Dorethé van Alem, Lageweg 23.

 

Hebben jij en je ouders nog vragen dan kun je contact opnemen met:

 

Dorethé van Alem          571049

Anneke Groot                  573285

 

De beslissing van jeugdcommissie ’t Schutlaken is bindend en hierover kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

 

Adres:

 

Mail adres:

 

Geeft zich op voor      O Jeudprins(es)

                                            O Raad van elf

Handtekening ouder/ verzorger                    ------------------

Nieuwe opzet Jeugdcarnaval

 

 

 

Mededeling over nieuwe opzet

jeugdcarnaval 2016 Dreumel

 

 

 

 

In goed overleg tussen Carnavalsvereniging ’t Schutlaken en basisschool De Oversteek komt er voor het komend carnavalsseizoen 2016 een andere opzet m.b.t. het jeugdcarnaval. In grote lijnen zal dit neerkomen op het volgende :

 

  • de jeugdprins(es)-verkiezing zal volledig door C.V. ’t Schutlaken verzorgd worden. Kandidaten hoeven geen presentatie meer op school te geven en wie jeugdprins(es) wordt zal dan ook niet meer door een stemmingsronde bepaald worden. Met alle kandiaten voor jeugdprins(es) zal door enkele personen van C.V. ’t Schutlaken een gesprekje gevoerd worden waarin iedere kandidaat zich kan voorstellen en promoten waarom hij/zij jeugdprins(es) wil worden. Nadat alle gesprekken met de kandidaten achter de rug zijn wordt er met 2 kandidaten, zowel voor jeugdprins- als jeugdprinses, een 2e gesprek gevoerd. Hierna wordt in overleg met alleen die personen van             C.V. ‘t Schutlaken die de gesprekken gevoerd hebben bepaald wie er dat jaar jeugdprins en jeugdprinses gaan worden. Deze zullen onthuld worden op de prinsverkiezingsmiddag op zondag 22 november 2015. Voor de 2 overgebleven kandidaten die het niet geworden zijn, geldt dat ze automatisch in de jeugdraad-van-elf komen. De overige kandidaten voor deze jeugdraad zullen door loting bepaald worden. Ook kinderen die in Dreumel woonachtig zijn en niet op basisschool De Oversteek zitten maar elders in groep 8 kunnen zich opgeven als kandidaat voor jeugdprins(es) en/of jeugdraad-van-elf. Opgave voor jeugdprins(es) en jeugdraad-van-elf moet voor 9 november a.s. gebeuren middels opgavestrookje dat elders in dit weekblad staat.

  • Het schoolcarnaval zal net zoals vorig jaar georganiseerd worden door basisschool

    De Oversteek op donderdag 4 februari 2016 voor de kleuters en op vrijdag

    5 februari 2016 voor de groepen 3 t/m 8. Verdere info hierover volgt via de nieuwsbrief van de school.

  • De carvavalsoptocht voor de jeugd zal volledig door C.V. ’t Schutlaken georganiseerd en verzorgd worden. Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 5 februari 2016. Verdere informatie over tijdstip, opgeven, opstellen, route e.d. volgt op een later tijdstip. Dit houdt dus in dat de kinderen, na een continu-rooster, vanaf 14.00 uur volledig vrij zijn in wat ze nu willen en vallen na schooltijd dan ook niet meer onder de verantwoording van basisschool De Oversteek. In tegenstelling tot voorgaande jaren lopen de kinderen nu dus niet per groep van de school mee in de optocht maar zijn dus vrij in hun keuze of en met wie ze mee willen doen aan de jeugd-carnavalsoptocht in Dreumel.

 

 

Met vriendelijke Carnavalsgroet

 

C.V.  ’t Schutlaken Dreumel

Basischool De Oversteek Dreumel

 

Huldiging Oudste - Jongste

Vanmorgen hebben Prins Ron d'n Urste, Adjudant Huub, Jeugdprins Jop en Jeugdprinses Sam de oudste en jongste inwoonsters van Dreumel gehuldigd.
De oudste was voor het tweede jaar mevrouw van Wijk-Gerritsen, die dit jaar 100 jaar is geworden. De jongste inwoonster is Alexia Verschuure, dochter van Wesly en Elena.
Dit blijft een bijzondere gebeurtenis.

 

Huldiging Oudste - Jongste

Vanmorgen hebben Prins Ron d'n Urste, Adjudant Huub, Jeugdprins Jop en Jeugdprinses Sam de oudste en jongste inwoonsters van Dreumel gehuldigd.
De oudste was voor het tweede jaar mevrouw van Wijk-Gerritsen, die dit jaar 100 jaar is geworden. De jongste inwoonster is Alexia Verschuure, dochter van Wesly en Elena.
Dit blijft een bijzondere gebeurtenis.

 

Den Bulker is weer uit!

Vandaag hebben vele Dreumelse Schutlakers en Schutlakerinnekes weer de jaarlijkse carnavalskrant, Den Bulker, op de deurmat gekregen.
Heeft u deze niet ontvangen, maar wel gedoneert of wilt u den Bulker alsnog ontvangen, stuur dan een mail naar info@schutlaken.nl.

Wij kunnen u verzekeren dat hij weer boordevol leuke anekdotes en verhaaltjes staat.

Verdienstelijk Dreumelnaar 2015

Tijdens de Seniorenmiddag is vandaag, 25 januari, de Verdienstelijk Dreumelnaar 2015 gehuldigd. Dit jaar was deze eer aan:
Mientje van Beers
Mientje doet al jaren heel veel vrijwilligerswerk, zoals:
- Vrijwilligster bij de kerkbalans
- Al 35 jaar koper poetsen 3x in het jaar in de kerk
- Voor allerlei goede doelen collecteren
- Bidprentjes voor tremele bewaren
- Vrijwilligster bij het zwembad i.v.m. de abonnementenverkoop
- Jarenlang lid geweest van de Omarettes
- Lid van het seniorenkoor
- Lid van de KVO
- De zieke medemens bezoeken
- Trouwe fan van de harmonie
- Ze gaat overal naartoe wat met Dreumel te maken heeft. Ze is een echte DREUMELSE!

Een geweldig Pronkzitting weekend zit er op

We hebben er lang naar uitgekeken en nu zit het er alweer op! De jaarlijkse Pronkzittingen en Seniorenmiddag van c.v. 't Schutlaken.
Wat hebben we genoten. onze Prins Ron d'n Urste sprak deze middag bij het slot terecht meerdere malen over TROTS.
En dat mogen we zijn op ons mooie dorp. TROTS op de artiesten, TROTS op het publiek en TROTS op iedereen die meegeholpen heeft om dit mooie weekend waar te maken.
De foto's van dit weekend komen deze week in ons fotoboek op deze site te staan. Wilt u alvast een sfeerimpressie zien: Op Youtube staan een drietal filmpjes.

Onze geweldige showdans: https://www.youtube.com/watch?v=dNJqlQhe6vE

Fabian und Florian met het lied: "Bij ons in Dreumel": https://www.youtube.com/watch?v=upo2w9Jf8VM

Ron's Angels: http://youtu.be/WT-nRhYcF4k

Graag zien we u terug op één van de volgende activiteiten van c.v. 't Schutlaken!!

Inschrijven Reut van Dreumel

Wil men inschrijven voor alleen de reut in Dreumel dan kan dit tot en met 13 februari bij Willy van Wezel.

Stuur een mailtje met de volgende gegevens naar reut@schutlaken.nl

-        Naam, adres en telefoonnummer van  de contactpersoon

-        Naam van de groep

-        Onderwerp

-        Leeftijd van de groep

-        Categorie  (wagen, loopgroep of individueel)

Je kunt ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren op Lageweg 7.

 

Afhalen van nummers:

De deelnemers die zich hebben ingeschreven via de site optochtenmaasenwaal kunnen hun nummer afhalen op dinsdag 3 februari vanaf 19:00 uur op het gemeentehuis in Beneden Leeuwen.

De deelnemers die zich hebben ingeschreven bij Willy van Wezel kunnen hun nummer afhalen op zaterdag 14 februari tussen 10:00 – 12:00 uur.

Prins Ron feliciteert 100 jarige Dreumelse

Op de eerste dag van 2015 heeft Dreumel weer een 100-jarige in het Dorp. Mevrouw Van Wijk-Gerritsen is op 1 januari 1915 geboren. Een heuglijk feit, waar Prins Ron d'n Urste met Adjudant Huub haar natuurlijk mee wilde feliciteren.

Met de carnaval in 2014 is Mevrouw Van Wijk voor het eerste gehuldigd als oudste inwoonster van Dreumel. Hopelijk mogen we dit nog een aantal jaren blijven doen.

Ook het bestuur van c.v. 't Schutlaken feliciteert mevrouw Van Wijk met deze bijzondere mijlpaal en wenst haar nog vele jaren toe.

2 Dreumelse ondernemers sponsoren Dansgarde

Haarstijl Mariël en DS Infra hebben minigarde in het nieuw gestoken.
De trainingspakken waar de meiden mee voor de dag kunnen komen zijn gesponserd door DS Infra (Ted de Klein).
De sporttassen zijn geschonken door Haarstijl Mariël (Mariëlle Kuijpers).
Hiermee kan onze minigarde mee voor de dag komen tijdens de komende carnavalsactiviteiten.

De nieuwe hofhouding 2015 is bekend!

Tijdens een gezellige middag bij 't Centrum is de nieuwe hofhouding voor Carnaval 2015 in 't Schutlakenrijk bekend gemaakt.

Bij de Jeugd hebben 4 kandidaten (Jop van Soerland, Marijn van Alem, Sam van Voorden en Heleen v.d. Heuvel) hun act opgevoerd voor een volle zaal.
Uiteindelijk zijn de eretitel gegeven aan Jeugdprins Jop en Jeugdprinses Sam.

Daarna was het de beurt aan de Prinscommissie om de "grote" Prins bekend te gaan maken. Door het spel De jongens tegen de meisjes (van het gelijknamige TV programma) streden mannelijke leden van 't Schutlaken tegen de vrouwelijke leden.
Na twee rondes hebben de jongens gewonnen en bleven de letters van de nieuwe prins over en dat is Prins Ron d'n Urste, oftewel Ron van Wezel. Wederom een rasechte Dreumelse Prins. Als adjudant heeft hij voor Huub v.d. Geer gekozen.

ook hebben deze middag de meiden van de minidansgarde en de grote dansgarde hun nieuwe dans ten tonele gebracht.

We gaan Carnaval 2015 in onder het motto van de nieuwe Prins:

                                                       We smeden het ijzer heet, als het um Carnaval geet! Alaaf!!

Aanwijzing 3 Prinsverkiezing

En dan de 3e aanwijzing die de Prins van 2015 moet onthullen....... Weten jullie het al?

Voor deze angsthaas komt de prinsverkiezing nu wel heel dichtbij,
Maar och....... Een kinderhand is gauw gevuld

Kom zondagmiddag allemaal naar 't Centrum en maak de onthulling live mee!! Het wordt weer een spannende en spetterende middag.

 

Aanwijzing 2 Prinsverkiezing

Hierbij de tweede aanwijzing die naar onze nieuwe Prins moet leiden. Snappen jullie deze hint?

Deze Bob bakt en braad erop los en zou zomaar mee kunnen doen aan het TV programma Heel Holland Bakt.....
Rondje Dreumel, Rondje Dreumel

Wil je de ontknoping ook zo graag zien. Kom dan 23 november naar 't Centrum en aanschouw het zelf!!

 

 

1e aanwijzing nieuwe Prinsverkiezing

De eerste aanwijzing naar de opvolger/ster van Prins Paul d'n Urste heeft u allemaal in het weekblad kunnen lezen.

Zijn er ideeën op wie dit slaat?

De persoon die Prins Paul opvolgt verkeert in hoge sferen,
Doch de vraag is of deze op blauwe of ..... roze wolken zweeft

Verdienstelijk Dreumelnaar 2014

Tijdens de Seniorenmiddag op zondag 9 februari 2014 vond er weer de traditionele en jaarlijks terugkerende bekendmaking van "Verdienstelijk Dreumelnaar" plaats. Wie zou toch dit jaar deze mooie en altijd ook welverdiende titel mogen gaan dragen?

Prins Paul d'n Urste had de mooie taak om dit bekend te mogen maken. Ook dit jaar was er veel geheimzinnigheid aan wie de eer te beurt zou vallen. Prins Paul begon zijn verhaal met veel humor......hij las "zogenaamd" de juiste tekst maar uiteindelijk bleek dit een grote valstrik te zijn.

Maar uiteindelijk kwamen dan toch alle vrijwillige werkzaamheden die wezen naar de Verdienstelijk Dreumelnaar 2014. Al snel was duidelijk dat het dit jaar, wederom, een echtpaar betrof. En de zaal werd stiller en stiller en er kwam steeds meer waardering voor het feit wawat dit echtpaar voor de Dreumelse gemeenschap in het verleden heeft betekend en dat nog steeds doet. Vooral de vele werkzaamheden die zij doen voor de oudere medemens in ons dorp.

Na al het vrijwilligerswerk te hebben benoemd, kwam uiteindelijk de naam van het echtpaar uit de mond van Prins Paul d'n Urste:

 

VERDIENSTELIJK DREUMELNAAR 2014:

WILLY & WIENTJE VAN OORSOUW

Willy en Wientje, namens Carnavalsvereniging 't Schutlaken en alle inwoners van 't Schutlakenrijk, van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding!

Verslag Pronkzitting en Seniorenmiddag 2014

In het weekend van 7 t/m 9 februari 2014 op de vrijdag- en zaterdagavond en de zondagmiddag was het weer zo ver...de jaarlijkse Pronkzittingen en Seniorenmiddag. Twee avonden en één middag vol van 100% Dreumels vertier in Residentie 't Centrum. Onder leiding vanPrins Paul en zijn gehele gevolg traden voor, drie keer (!!) een uitverkochte zaal, tal van rasechte Dreumelse artiesten op. Het overvolle programma zal vol met dans, zang, buutredeners, tonpraters en diverse sketches. Het waren drie prachtige, leuke, mooie en zeer humoristische voorstellingen. 't Schutlaken met Prins Paul d'n Urste voorop, kan terugkijken op een zeer geslaagde opmaat voor het daadwerkelijke carnavaslfeest op 2 maart.

 

Tijdens de Seniorenmiddag waren er nog twee traditionele verdere acties tussen de optredens door. Allereerst overhandigde Burgermeester Dhr. Steenkamp "de sleutel" aan Prins Paul d'n Urste. Met deze sleutel in de hand kan en mag Prins Paul met in zijn kielzog zijn Adjudant Frans, JeugdprinsBrent d'n Urste en Jeugdprinses Anouk d'n Urste heersen over het Schutlakenrijk tijdens de 3 carnavalsdagen. Op aswoensdag, dit jaar op woensdag 5 maart, is het dan voor over met "de leut" en zit Carnaval met al zijn feestelijkheden er weer voor een jaar op. Ook dan is de "magie" van de sleutel weer uitgewerkt...

 

Als tweede, extra, activiteit die middag werd ook de "VERDIENSTELIJK DREUMELNAAR 2014" bekendgemaakt. Alles wat hierover te vertellen valt vindt u in de nieuwsrurbriek onder het kopje "Verdienstelijk Dreumelnaar 2014".

 

Huldiging Wim Stenssen

De prins en Adjudant zijn vanmorgen aanwezig geweest bij de huldiging van Wim Stenssen die door de burgemeester een koninklijk lintje opgespeld kreeg als lid in de orde van oranje Nassau, mede door zijn ruim 20 jaar verdienste bij onze carnavalsvereniging als penningmeester en voorzitter.

Nieuwe Prins

Op zondag 15 december jl. is Prins Paul d'n Urste onthult om te regeren over het Schutlakenrijk 2014.

Ook zijn deze middag Jeugdprins Brent en Jeugdprinses Anouk gekozen.

Jeugdpronkzitting 2012

Wat een geweldige jeugdpronkzitting was het!

(ex) jeugdprins Ian van Hoogdalem presenteerde op geweldige wijze de pronkzitting bijgestaan door ‘side-kick’ Edwin v/d Heide.

Hij kwam op met het optreden die hij vorig jaar als Prins deed en het is nog steeds een succes. Daarop volgde mooie optredens van diverse kinderen en zelfs scooters kwamen het podium op.

Er werd een quiz gedaan waar de jeugdraad bij uitgedaagd werd.

Ter afsluiting zong Prins Jack met Jeugdprins Tijmen E het Schutlaken lied. 

 

Hilma, Brigitte, Nicole en Edwin bedankt!

Nog maar 1 nachtje slapen......

Wie o Wie wordt de nieuwe heerser over het Schutlakenrijk???? 
Zijn jullie ook zo benieuwd? Of hebben jullie de hints weten te ontcijferen en weten jullie wie morgen in Prinsen-kostuum op het podium verschijnt.

Mocht je de hints nog een keer willen bestuderen, hier komen ze nog een keer:
- Zal deze Prins op zondagmiddag 22 november a.s. aanschuiven of niet..... In ieder geval kun je met deze dokter goed schik maken.

- Staat er iets lekkers op het menu voor de nieuwe prins, ja of nee?....... Hij is namelijk wel flink met de lijmpot in de weer

- Zal dit familielid het smaken of niet..... ook met "oud en nieuw" is hij volop aanwezig.